May 14, 2018

WCO Certifikácia

Tento víkend som sa zúčastnil inštruktorského kurzu WCO (World Calisthenics Organization), ktorý sa konal v Bratislave v priestoroch tréningového strediska menom Cvičisko.

Priestor veľmi príjemný, slušne vybavený, minimalisticky zariadený. Zo začiatku panovala mierna obava, či školitelia budú na úrovni (predsalen už som zažil veľa certifikácií). Napriek relatívne nízkemu veku oboch školiteľov (Slováci, absolventi FTVŠ) bola úroveň kurzu veľmi vysoká.

Kurz bol zameraný na kalestetiku (cvičenie s vlastnou váhou), pokročilé techniky ako muscle up, planche, hand stand, back lever či human flag. Pri všetkých pozíciách sa rozoberali základné predpoklady čo do sily, mobility, flexibility a rovnováhy. Cez čiastkové nácviky a pomerne zložité spôsoby prechodov do vyšších pozícií s veľmi podrobným rozobratím svalových skupín sme prechádzali všetky spomínané "street workoutové" pozície.

Bolo naozaj zaujímavé debatovať s chalanmi (školiteľmi) o stabilizácii, kompenzáciách, preťažovaní, vyrovnávaní, vhodnosti cvičení pre rôznych cvičencov a pod. Vždy pred školením/workshopom mám obavu či nebudú školitelia zaslepený svojím zameraním bez ohľadu buď na sledovaný výsledok, alebo zdravie.

Tento kurz dokázal popísať mnohé pozície a čiastkové cvičenia tak, že ich vhodnosť je preukázateľná takmer pre akéhokoľvek cvičenca ktorý by sa chcel venovať street workoutu. Mne osobne kurz doplnil znalosti v niektorých čiastkových cvičeniach, ktoré sa využívajú pre dosiahnutie "výsledného produktu" (cviky vyššie spomenuté).

Držím sa toho, že tréner by mal zvládať to čo vyučuje takže určite poriadne zamakám na zapracovaní nových znalostí do svojeho tréningu. Taktiež ale pri tréningoch vonku, alebo cvičenci, ktorí tieto cviky vyhladávate a chcete sa ich naučiť, môžete očakávať nové postupy a nácviky.

Comments are closed.